image banner
UBMTTQ xã Hải Phúc tổ chức hội nghị Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 - 2023 và sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 275

Sáng ngày hôm qua 23/6/2023 tại Phòng truyền thống UBND xã, UBMTTQ xã Hải Phúc tổ chức hội nghị Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 - 2023 và sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2023.

Dự hội nghị có Đ/c Nguyễn Quang Hưng - Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện; Đ/c Lã Văn Tiên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; các Đ/c trong BTV Đảng ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực UBMTTQ, Các đ/c Bí thư chi bộ, Các ban công tác MTCS của các xóm đã đến dự.

 

anh tin bai

 

Sau 20 năm tổ chức, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã được tổ chức rộng rãi trên địa bàn toàn xã, trở thành ngày hội của toàn dân và có sức lan tỏa trong đời sống của nhân dân, mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia. Công tác tổ chức Ngày hội đã đi vào nền nếp, hình thức tổ chức tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, góp phần mở rộng, tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Hàng năm 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội, trong đó 100% khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội. Các hoạt động trong Ngày hội như: thăm hỏi, trao tặng quà, hỗ trợ các gia đình khó khăn... đã góp phần mở rộng đoàn kết, tập hợp lực lượng, củng cố tình làng, nghĩa xóm, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; gắn kết cộng đồng để chung sức, đồng lòng xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

 

anh tin bai

 

Đáng chú ý, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn toàn xã đã cổ vũ tinh thần nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước như Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa ngày càng tăng (năm 2003, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 86,1%, đến cuối năm 2022 tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98,2%, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dưng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã thu hút sự chung tay đóng góp của các tầng lớp nhân dân như: Nhân dân đã tự đóng góp tiền của, hiến đất, đóng góp ngày công lao động tu bổ, sửa chữa đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, xây dựng công trình phúc lợi xã hội...

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức Ngày hội tại các xóm còn nhiều hạn chế, tồn tại cần phải khắc phục. Chất lượng tổ chức Ngày hội chưa đồng đều giữa các khu dân cư. Một số xóm còn tổ chức hình thức, nặng về phần lễ, chưa chú trọng đến phần hội. Một số khu dân cư cơ sở vật chất hạn chế, kinh phí khó khăn; chưa tranh thủ xã hội hóa các nguồn lực, nên các hoạt động của Ngày hội còn đơn điệu, các trò chơi dân gian, nét đẹp truyền thống văn hóa dân tộc chưa được phát huy…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đ/c Nguyễn Quang Hưng - Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện nhấn mạnh, trong thời gian qua, Ngày hội đã trở thành nét đẹp truyền thống của dân tộc, góp phần đưa công tác mặt trận về với cộng đồng dân cư. Mục đích của Ngày hội nhằm xây dựng, củng cố, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng sự đoàn kết của dân tộc.

Việc duy trì và tổ chức Ngày hội đã góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, thuần phong mỹ tục về tạo sự đoàn kết, nghĩa đồng bào trong nhân dân; kịp thời phát huy vai trò của cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

 anh tin bai

 

Cũng tại hội nghị các vị đại biểu đã được nghe báo cáo sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó 6 tháng đầu năm, được sự quan tâm của  cấp ủy, chính quyền địa phương, UB MTTQ xã đã phát huy truyền thống đoàn kết từ các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt chương trình công tác của MTTQVN và đăng ký giao ước thi đua trong năm 2022. UBMTTQ xã đã phối hợp với TTHĐND, UBND cùng các tổ chức thành viên, tổ chức triển khai thực hiện toàn diện trên các mặt công tác. Vận động nhân dân cùng nhau hăng hái trong lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, gương mẫu thực hiện các chương trình, các nhiệm vụ mà Mặt Trận Tổ Quốc phát động, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, Bám sát yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023, Mặt trận Tổ quốc từ xã xuống cơ sở đã triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, dân chủ ở cơ sở luôn được mở rộng, tinh thần đoàn kết luôn được phát huy, tập trung nâng cao các tiêu trí xây dựng NTM kiểu mẫu đến nay cả 6/6 xóm đã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và phấn đấu xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong năm 2023.

 

anh tin bai

 

Tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân áp dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất, chăm sóc và bảo vệ dàn lúa chiêm xuân an toàn, thực hiện tốt công tác phòng trừ các đối tượng sâu bệnh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tăng cường trồng cây rau màu các loại, phát triển chăn nuôi đàn gia súc gia cầm, chuyển đổi diện tích trồng lúa năng xuất thấp sang nuôi trồng thủy sản, phát triển ngành nghề, phấn đấu giảm hộ nghèo, theo tiêu trí mới. Do vậy đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực như hộ ông Trần Văn Dương xóm Chùa, hộ ông Phan Văn Khấn xóm Thượng Phúc với mô hình nuôi trồng thủy sản cho thu nhập cao, ông Đính, Ông Nam xóm Phượng Đông 1, ông Huế xóm Phượng Đông 2, ông Ngọc, ông Thẩm, ông Bá, ông dương xóm Chùa với mô hình sản xuất lúa gạo sạch, tập thể như xóm Phú Hải nhiều mô hình trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản....

Về thực hiện các chính sách xã hội:

Trong dịp tết Nguyên đán xuân Qũy Mão đã trích quỹ người nghèo trợ cấp khó khăn cho 1 số gia đình, trợ cấp đột xuất cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 45.300.000đ, lập danh sách đề nghị UBMTTQ tỉnh Nam Định trợ cấp 17 xuất quà trị giá 8.500.000đ, UBMTTQ huyện 10 xuất trị giá 3.000.000đ, Công ty phân bón 1 xuất trị giá 1.000.000đ, vận động nhân dân ủng quỹ đền ơn đáp nghĩa được trên 27.000.000đ.

- Phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể các tổ chức thành viên thăm hỏi động viên trao tặng 384 xuất quà trị giá 96.100.000đ cho các đối tượng gia đình hộ nghèo, gia đình chính sách gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết.

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của UBQTTQ xã là tiếp tục truyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, phấn đấu thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện chính sách liên quan đến đại đoàn kết toàn dân tộc, mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trên giao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đ/c Lã Văn Tiên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của MTTQ xã. Đồng thời đồng chí đề nghị UB MTTQ xã trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục tổ chức có hiệu quả Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân về nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập trung củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở khu dân cư; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động, nhất là Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tích cực tham gia ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

 

 anh tin bai

 

Đ/c cũng chỉ ra một số tồn tại đó là công tác phân loại, xử lý rác thải tại nguồn của các hộ gia đình còn hạn chế, yếu kém, Tỷ lệ bao phủ BHYT bị giảm hẳn xuống mức thấp còn 90%, tỷ lệ sinh con thứ 3 ở đảng viên còn cao chiếm 29%, tình hình tranh chấp đất đai trong khu dân cư còn diễn biến phức tạp như trong thời gian vừa qua, ý thức chấp hành Nghĩa vụ quân sự của công dân trong độ tuổi còn hạn chế, đề nghị thông qua các tổ chức thành viên, các ban CTMTCS cần làm tốt công tác tuyên truyền giúp cấp ủy, chính quyền địa phương và tuyên truyền đúng đối tượng, phù hợp từng đối tượng cụ thể. Định hướng cho nhân dân, lắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, không tạo điểm nóng và đơn thư khiếu kiện kéo dài, MTTQ phối hợp cấp ủy các chi bộ kiện toàn Ban CTMTCS để chuẩn bị tốt các điều kiện đại hội Mặt trận nhiệm kỳ 2024 - 2029 trong thời gian tới tới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của UB MTTQ huyện và sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Đ/c Đỗ Văn Lai - TVĐU, Chủ tịch UB MTTQ xã bày tỏ tâm tư, tình cảm và sự quan tâm của các Đ/c lãnh đạo về các phong trào của MTTQ xã trong thời gian qua. Để MTTQ thực hiện tốt vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng phong phú, sinh động; UBMTTQ xã mong muốn Ban Thường vụ Đảng ủy cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ xã tổ chức thành công Ngày hội, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và phát triển quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

 

 

 

 

Tin mớiimage advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 133
  • Trong tuần: 1 706
  • Tất cả: 187077
 Cơ quan chủ quản: UBND Xã Hải Phúc
     Địa chỉ: Xã Hải Phúc - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam  Định
     Điện thoại: (022)83.879.708   * Email: xahaiphuc.hhu@namdinh.gov.vn
     Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang