image banner
Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022
Lượt xem: 317

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc sử dụng công cụ pháp luật, đặc biệt là Hiến pháp để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Ngày 09 tháng 11 năm 1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được ban hành và đánh dấu mốc son trong lịch sử lập pháp của Việt Nam. Hiến pháp năm 1946 đã thấm nhuần, thể hiện triệt để tinh thần, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Xuất phát từ tư tưởng của Người nên các bản Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013 thì những tư tưởng lập hiến, những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân, tư tưởng và mô hình tổ chức Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các bản Hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta.

Theo đề xuất của Chính phủ, ngày 09/11 - Ngày ban hành Hiến pháp năm 1946 được xác định là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật); đã được chính thức luật hóa trong Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012.

Từ đó đến nay, đây là sự kiện được cả hệ thống chính trị tổ chức thường niên nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và đồng thời tăng cường nhận thức cho mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Thông qua Ngày Pháp luật giúp cho mọi tổ chức, cá nhân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật; là cơ hội để tổ chức nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho cộng đồng thông qua những cách thức khác nhau. Những người thi hành pháp luật cũng sẽ nhận được những thông tin phản hồi, những quan điểm đánh giá về tất cả các quy định pháp luật cũng như cách thức thực hiện, hiệu quả của hệ thống pháp luật đối với đời sống xã hội; hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp.

Ngày Pháp luật khơi dậy trong mọi cá nhân ý thức về trách nhiệm, bổn phận và quyền lợi của mình khi tham gia vào các sinh hoạt của đời sống chính trị và đời sống xã hội. Do vậy, Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật.

Năm 2022 là năm thứ 10 cả nước tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; đồng thời cũng là năm tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Nhằm khẳng định, làm sâu sắc thêm mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật với vai trò của pháp luật đối với đời sống xã hội, ngày 19/10/2022, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã ban hành Công văn số 04/HĐPHPBGDPL về việc triển khai Tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 trên địa bàn huyện với nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung

1.1.    Treo băng rôn, pa nô, áp phích tại các tuyến đường chính, khu trung tâm, trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học, địa điểm công cộng để truyền thông, phổ biến rộng rãi về Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.

1.2.    Tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

-  Tổng kết, khen thưởng 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, Ngày Pháp luật trên địa bàn huyện Hải Hậu.

-  Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.

-  Trao tặng tủ sách pháp luật cho các Đồn biên phòng và địa phương.

-  Tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó.

-  Trợ giúp pháp lý cho người dân cấp xã nơi tổ chức mít tinh.

1.3  Ra quân làm sạch môi trường biển.

          2. Thời gianNgày 27/10/2022

          3. Địa điểm

          Tại xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

          4. Thành phần

          - Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương.

          - Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

          - Lãnh đạo UBND, Văn phòng UBND tỉnh.

-  Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; tỉnh Đoàn và các đơn vị có liên quan.

-  Đài phát thanh và Truyền hình Nam Định, Báo Nam Định và báo Pháp luật Việt Nam.

-  Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND và UBND các huyện Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng.

-  Đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Hải Hậu.

-  Lãnh đạo phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

-  Lãnh đạo 06 Đồn Biên phòng; Cửa khẩu Cảng Hải Thịnh, Văn Lý (thuộc địa bàn huyện Hải Hậu), Ba Lạt, Quất Lâm (thuộc địa bàn huyện Giao Thủy); Ngọc Lâm, Hải Đội 2 (thuộc địa bàn huyện Nghĩa Hưng) và toàn thể cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Văn Lý tại địa bàn cấp xã -  nơi tổ chức mít tinh.

-  Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND và UBND 19 đơn vị cấp xã ven biển trong tỉnh.

-  Đoàn viên thanh niên là học sinh Trường THCS trên địa bàn xã Hải Lý và các xã lân cân, nhân dân tại nơi tổ chức mít tinh.

          - Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Các hình thức hưởng ứng “Ngày pháp luật” tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện cần gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, hướng đến đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mục tiêu chung của các hình thức này là khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của pháp luật trong quản lý nhà nước và xã hội; tôn vinh Hiến pháp và pháp luật; nêu cao tinh thần của “Ngày pháp luật”; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó 02 tháng cao điểm là tháng 10 và tháng 11 năm 2022, tuần lễ cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022 (từ ngày 01 đến ngày 09 tháng 11 năm 2022). Trong tháng cao điểm UBND huyện khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các chuỗi hoạt động bằng các hình thức phù hợp./.

Phòng Tư pháp huyện

Tin mớiimage advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 130
  • Trong tuần: 1 423
  • Tất cả: 199090
 Cơ quan chủ quản: UBND Xã Hải Phúc
     Địa chỉ: Xã Hải Phúc - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam  Định
     Điện thoại: (022)83.879.708   * Email: xahaiphuc.hhu@namdinh.gov.vn
     Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang