image banner
CHI BỘ TRUNG TỰ ĐẠI HỘI LẦN THỨ NHẤT, NHIỆM KỲ 2022 - 2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
Lượt xem: 1402

            Thi hành Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-ĐU ngày 21/4/2022 của BCH đảng bộ xã Hải Phúc về việc tổ chức Đại hội chi bộ theo nhiệm kỳ.

            Được sự nhất trí của BTV Đảng ủy xã. Chiều ngày hôm qua 15/7/2022 tại Hội trường tầng 2 UBND xã Hải Phúc. Chi bộ xóm Trung Tự đã tiến hành đại hội kết thúc nhiệm kỳ, đây là đơn vị được Đảng ủy lựa chọn Đại hội điểm để các chi bộ đến dự, rút kinh nghiệm và triển khai làm tốt công tác tổ chức đại hội của chi bộ mình. Theo đó trong thời gian tới các chi bộ còn lại sẽ tiến hành đồng loạt tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 trong thời gian tới.

Đại hội Chi bộ xóm Trung Tự lần thư nhất trên cơ sở sáp nhập từ chi bộ 13, 14, 15 được Đảng ủy công nhận tại Quyết định số 32/QĐ-ĐU ngày 21/12/2021, đi vào hoạt động từ 01/01/2022 với tổng số 70 đảng viên. Đại hội diễn ra trong thời điểm hết sức ý nghĩa, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thương binh Liệt sĩ, 77 năm cách mạng tháng tám và Quốc khánh 02/9, những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương đang trên đà phát triển.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, đồng thời quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ mới 2022 - 2025, phát huy mọi nguồn lực của các cấp, các ngành, cùng địa phương thực hiện tốt sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng NTM kiểu mẫu, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội vinh dự được đón Đ/c Vũ Thế Hưng - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng phòng giáo dục huyện Hải Hậu, Đ/c Đinh Thị Kim tuyến - Huyện ủy viên, Phó ban Tổ chức huyện ủy đã về dự và tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Về phía lãnh đạo địa phương có Đ/c Lã Văn Tiên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; các đ/c trong BTV đảng ủy - BCH đảng ủy, Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ, Trung tâm văn hóa thông tin và Thể thao huyện; các Đ/c Bí thư, Phó Bí thư chi bộ của 5 xóm; các Đ/c đảng viên theo qui định 213 của Bộ chính trị và 63 đảng viên trong chi bộ đã về dự đông đủ.

 

 

anh tin bai

 

 

anh tin bai  

 

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

            Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã phát huy vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của chi bộ, nhất là thực hiện các nhiệm vụ đăng ký thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; chi ủy đã kịp thời tổ chức quán triệt đầy đủ các chủ trương, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước và các qui định của địa phương; trong nhiệm kỳ đã giới thiệu 4 quần chúng ưu tú học lớp cảm tình đảng, kết nạp 2 đảng viên mới, phân tích chất lượng đảng viên 122 lượt; trong đó 17 lượt đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ = 15%, 101 lượt đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 82,8% và 04 lượt đồng chí hoàn thành nhiệm vụ = 3,2%. Bên cạnh đó các hoạt động nhân đạo, từ thiện đền ơn đáp nghĩa của cơ sở xóm đã có nhiều đóng góp ủng hộ vào các cuộc vận động do UB MTTQ phát động như:

- Qũy đền ơn đáp nghĩa 18 triệu đồng;

- Qũy vì người nghèo 16,7 triệu đồng;

- Qũy phòng, chống dịch Covid- 19 là 12,8 triệu đồng;

- Qũy khuyến học 15 triệu đồng.

 

 anh tin bai

 

Hoạt động của các tổ chức đoàn hội và nhân dân trong xóm thường xuyên duy trì liên tục, đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước xóm đề ra và nghiêm túc thực hiện Hướng dẫn số 70 ngày 18/5/2022 của UBND huyện và Quy chế 36 của UBND xã về thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm; thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng chi bộ đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 05-CT/TW của BCH Trung ương Đảng.

            * Về phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới chi bộ xác định:

            - Duy trì ổn định diện tích cấy 2 vụ lúa 150,3 mẫu;

            - Năng suất bình quân đạt 125 tạ/ha/năm;

            - Phấn đấu giá trị canh tác trên 1 ha đạt 135 triệu đồng/năm;

            - Tỷ lệ bao phủ BHYT duy trì 96% trở lên;

            - Phấn đấu xóm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong năm nay 2022;

            - Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp từ 2 đảng viên mới trở lên;

            - Chi bộ hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, các chi hội, chi đoàn đạt tiên tiến và tiên tiến xuất sắc.

Phát biểu tại Đại hội, Đ/c Lã Văn Tiên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đánh giá cao những thành tích mà tập thể cán bộ đảng viên và nhân dân trong xóm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tới chi bộ cần tập trung lãnh đạo tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Xây dựng qui chế hoạt động toàn khóa, tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò của Chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường; xây dựng khu dân cư văn hóa, giữ vững tình hình an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở thôn xóm. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức sinh hoạt chi bộ, kết nạp đảng viên mới đạt chỉ tiêu.

 

 anh tin bai

 

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào kết quả, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; trong công tác xây dựng Đảng và chỉ rõ những tồn tại, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Thông qua Đại hội, chi bộ đã thống nhất thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ mới; bầu Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 03 đồng chí để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu đại hội chi bộ đề ra.

Theo đó Đại hội tiếp tục tín nhiệm bầu Đ/c Ngô Đức Huy tái cử giữ chức vụ Bí thư chi bộ; Đ/c Vũ Ngọc Thanh Phó Bí thư chi bộ, và Đ/c Trần Ngọc Dũng chi ủy viên.

 

 anh tin bai

 

 

anh tin bai

 

 

Đại hội Chi bộ xóm Trung Tự xã Hải Phúc đã diễn ra nghiêm túc, đúng các nội dung theo quy định và thành công tốt đẹp, đảm bảo các yêu cầu đề ra.

Những lời ca tiếng hát ca ngợi, Đảng, Bác, tình yêu quê hương đất nước và những bó hoa tươi thắm gửi tới Đại hội tạo không khí vui tươi phấn khởi và góp phần vào thanh công của Đại hội.

 

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

 

 

Tin mớiimage advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
 Cơ quan chủ quản: UBND Xã Hải Phúc
     Địa chỉ: Xã Hải Phúc - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam  Định
     Điện thoại: (022)83.879.708   * Email: xahaiphuc.hhu@namdinh.gov.vn
     Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang