image banner
Hội nghị đánh giá công tác Cải cách hành chính 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 140

Chiều 29/9, UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính 9 thángtriển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Lưu Thị Nghiêm - TVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị

 

anh tin bai

Đồng chí Lưu Thị Nghiêm - TVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu tại hội nghị .

 

Từ đầu năm đến nay, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác cải cách hành chính đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyệncông tác cải cách hành chính của huyện đã đi vào nề nếp; các cơ quan chuyên môn đã chủ động tham mưu triển khai, UBND xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng, phân công. Nhiều nội dung, lĩnh vực, tiêu chí được các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện hoặc đôn đốc triển khai có hiệu quả như tỷ lệ hồ sơ mức độ 3, mức độ 4; tỷ lệ số hóa hồ sơ và tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đã tăng cao hơn so với năm 2022.

Kết quả giải quyết TTHC cụ thể: Tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, mức độ 4 cấp huyện là 7.323 hồ sơ /7.362 hồ sơ đạt 99,5 %. Cấp xã là 38.259/ 39.376 hồ sơ đạt 97,1%Tỷ lệ thanh toán trực tuyến đối với hồ sơ TTHC phát sinh phí, lệ phí cấp huyện (748/ 785 ) hồ sơ phát sinh phí, lệ phí = 95,3 %. Cấp xã (33.559/39.376) hồ sơ = 85,2%Tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI) toàn huyện có 569 hồ sơ

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

Các cơ quan chuyên môn báo cáo kết quả, phát biểu ý kiến tại hội nghị 

 

Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được triển khai thực hiện từ tháng 10/2022: Kết quả thực hiện từ 10/2022 đến 30/12/2022 có 1.406 hồ sơ đính kèm khi trả kết quả; Kết quả thực hiện từ 01/2023 đến 25/9/2023 của cấp huyện là 4.562  hồ sơ đính kèm khi trả kết quả, cấp xã là 36.028 hồ sơ. Những đơn vị có số lượng hồ sơ nhiều và tỷ lệ hồ sơ được số hóa cao là: Hải Xuân 98,9%Hải Vân 96,7%; Hải Bắc 99,5%; những đơn vị có tỷ lệ số hóa hồ sơ thấp là: Hải Phương 65,6%Hải Phú 80%. UBND các xã, thị trấn đã triển khai thống nhất Bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo Quyết định số 468 của Thủ tướng Chính phủ.

      Lĩnh vực thực hiện dịch vụ công trực tuyến: Hiện cấp huyện có 8/12 lĩnh vực có hồ sơ phát sinh, toàn huyện đã tiếp nhận và giải quyết 7.139 hồ sơ trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công trực tuyến 5.113/7.139 hồ sơ (đạt 71,9%), tiếp nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 2.026/7.139 hồ sơ. Ở cấp xã đã tổ chức tiếp nhận và giải quyết 35.834/37.719 hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến, đạt 95,0%.  

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng tại địa phương theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lưu Thị Nghiêm - TVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng trong công tác  cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2023Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, nội dung cải cách hành chính: Các cơ quan, địa phương cần thực hiện việc đánh giá công tác cải cách hàng tháng; duy trì kết quả đã thực hiện; tiếp tục phát huy các điểm mạnh, thế mạnh để làm tốt hơn, hiệu quả hơn; có các giải pháp, biện pháp khắc phục có hiệu quả các nội dung thực hiện còn hạn chế; chủ động nghiên cứu để khắc phục các nội dung của năm tiếp theo. Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ cải cách hành chính; từng cơ quan, địa phương, cán bộ, công chức phải chủ động trong tham mưu thực hiện hoặc thực hiện các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực; tham mưu ban hành hoặc ban hành các văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền, thời gian, chủ động chuẩn bị kỹ các hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Về nhiệm 3 tháng cuối năm 2023 và trong những năm tiếp theo đồng chí đề nghị thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp về các nội dung, nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính, trong đó chú trọng việc thực hiện hiện đại hóa hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ hành chính công mức độ 3, mức độ 4, số hóa văn bản, tài liệu, nộp phí, lệ phí trực tuyến.Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ về CCHC. Gắn kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính vào đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức hàng năm./. 

Trần Là

Tin mớiimage advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
 Cơ quan chủ quản: UBND Xã Hải Phúc
     Địa chỉ: Xã Hải Phúc - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam  Định
     Điện thoại: (022)83.879.708   * Email: xahaiphuc.hhu@namdinh.gov.vn
     Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang