image banner
Hải Hậu: Thực hiện thông tin, tuyên truyền kịp thời về công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2023 trên địa bàn huyện
Lượt xem: 30

UBND huyện Hải Hậu ban hành Kế hoạch số 197/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền các nội dung trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2023.

 

anh tin bai

 

Mục đích của Kế hoạch nhằm tuyên truyền về các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm, hoạt động, kết quả đạt được trong công tác CCHC tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; nội dung tuyên tuyền tập trung vào 8 nhiệm vụ, trong đó trọng tâm là nội dung cải cách TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, nâng cao chất lượng thực hiện Dịch vụ công ở mức độ 3, mức độ 4, số hóa hồ sơ theo lộ trình kế hoạch của Tỉnh; chuyển trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích khi người dân có nhu cầu.

Yêu cầu của Kế hoạch phải được tổ chức thường xuyên, liên tục, bảo đảm tính thời sự. Nội dung tuyên truyền phải phong phú, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; phải kịp thời đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền. Gắn nội dung thông tin, tuyên truyền về CCHC với lộ trình thực hiện các nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025.

Hình thức tuyên truyền cần được thực hiện đa dạng, phù hợp với mỗi nội dung tuyên truyền, bảo đảm tối thiểu các hình thức: tổ chức hội nghị, giao ban, tập huấn chuyên đề, tin bài trong chuyên mục CCHC đăng tải trên Website của huyện, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh.

 

anh tin bai

Đ/c Đoàn Tân Châu - HUV- Trưởng phòng Nội vụ, Cơ quan thường trực tham mưu về

CCHC báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh công tác CCHC

 

Tăng cường các lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; kết hợp lồng ghép với phổ biến, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, của huyện gắn liền với các hoạt động, sự kiện trong nước và địa phương. Tăng cường tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình, các mô hình sáng kiến, các giải pháp cách làm hay trong thực hiện CCHC gắn với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

UBND huyện giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền về những kết quả đã đạt được và các vấn đề còn tồn tại, hạn chế để rút ra bài học kinh nghiệm; từ đó đưa ra các biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tiếp theo.

Giao Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Nội vụ, các cơ quan liên quan và các xã, thị trấn xây dựng chuyên đề, các tin bài về CCHC theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, bao gồm tuyên truyền cả các nội dung về điều tra xã hội học, khảo sát xác định Chỉ số SIPAS, Chỉ số PAPI thường xuyên trên các phương tiện truyền thông.

 

anh tin bai

 

Đ/c Đỗ Hải Điền - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban Chỉ đạo đẩy mạnh CCHC

huyện chỉ đạo Hội nghị và giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị

 

Với việc tuyên truyền CCHC đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung sẽ giúp người dân, doanh nghiệp cập nhật được các thông tin cần thiết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chính sách và cách làm mới của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giao dịch công việc được nhanh chóng đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ người dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt là việc thực hiện giải quyết các TTHC đem lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp./.

Trần Thị Huyền - Phó trưởng phòng Nội vụ huyện  

Tin mớiimage advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 192
  • Trong tuần: 1 765
  • Tất cả: 187136
 Cơ quan chủ quản: UBND Xã Hải Phúc
     Địa chỉ: Xã Hải Phúc - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam  Định
     Điện thoại: (022)83.879.708   * Email: xahaiphuc.hhu@namdinh.gov.vn
     Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang