image banner
Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
66/QĐ-UBND 13/07/2023 Quyết định về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2022 của xã Hải Phúc
Lượt xem: 51
Tải về
12/TB-UBND 13/07/2023 Thông báo công khai số liệu, thực hiện dự toán thu, chi ngân sách xã Hải Phúc quý II, 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 56
Tải về
09/TB-UBND 13/04/2023 Thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý I năm 2023 xã Hải Phúc
Lượt xem: 122
Tải về
05/QĐ-UBND 10/01/2023 Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước xã Hải Phúc năm 2023
Lượt xem: 109
Tải về
15/TB-UBND 13/10/2022 Công khai thực hiện dự toán ngân sách xã Hải Phúc quý 3/2022
Lượt xem: 98
Tải về
BC-UBND 14/07/2022 Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Hải Phúc, quý II 6 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 124
Tải về
76/QĐ-UBND 18/07/2022 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 xã Hải Phúc
Lượt xem: 141
Tải về
09/TB-UBND 13/04/2022 Thông báo công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách qúy I năm 2022 xã Hải Phúc
Lượt xem: 179
Tải về
06/QĐ-UBND 12/01/2022 Quyết định về việc Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022
Lượt xem: 178
Tải về
06/TB-UBND 12/01/2022 Thông báo Công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quý IV năm 2021 xã Hải Phúc
Lượt xem: 131
Tải về
12
 Cơ quan chủ quản: UBND Xã Hải Phúc
     Địa chỉ: Xã Hải Phúc - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam  Định
     Điện thoại: (022)83.879.708   * Email: xahaiphuc.hhu@namdinh.gov.vn
     Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang