image banner
Tổng số: 22
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/QĐ-UBND 02/01/2024 Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước xã Hải Phúc năm 2024
Lượt xem: 17
Tải về
138b/QĐ-UBND 01/12/2023 Quyết định về việc niêm yết danh sách cử tri xã Hải Phúc
Lượt xem: 49
Tải về
9608/QĐ-UBND 31/08/2022 Quyết định V/v phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã Hải Phúc huyện Hải Hậu đến năm 2030
Lượt xem: 43
Tải về
107/QĐ-UBND 27/10/2023 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Vệ sinh An toàn thực phẩm xã Hải Phúc
Lượt xem: 43
Tải về
7591/QD-UBND 25/10/2023 Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư thương mại xã Hải Thanh và 14 xã, thị trấn huyện Hải Hậu
Lượt xem: 32
Tải về
102/QĐ-UBND 17/10/2023 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập xã Hải Phúc giai đoạn 2021 - 2030
Lượt xem: 26
Tải về
72/QĐ-UBND 28/08/2023 Quyết định V/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm kỷ niệm 135 năm Ngày thành lập huyện Hải Hậu
Lượt xem: 89
Tải về
67/QĐ-UBND 18/07/2023 Quyết định V/v thành lập BTC Ngày hội văn hóa Thể thao truyền thống kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9; Chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày thành lập huyện Hải Hậu
Lượt xem: 69
Tải về
66/QĐ-UBND 13/07/2023 Quyết định về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2022 của xã Hải Phúc
Lượt xem: 51
Tải về
05/QĐ-UBND 10/01/2023 Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước xã Hải Phúc năm 2023
Lượt xem: 109
Tải về
123
 Cơ quan chủ quản: UBND Xã Hải Phúc
     Địa chỉ: Xã Hải Phúc - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam  Định
     Điện thoại: (022)83.879.708   * Email: xahaiphuc.hhu@namdinh.gov.vn
     Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang