image banner
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính Phủ qui định về cơ sở dữ liệu Hộ tịch điện tử, đăng ký Hộ tịch trực tuyến
Số ký hiệu văn bản 01/2022/TT-BTP
Ngày ban hành 04/01/2022
Ngày hiệu lực 04/01/2022
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính Phủ qui định về cơ sở dữ liệu Hộ tịch điện tử, đăng ký Hộ tịch trực tuyến
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tư Pháp
Người ký duyệt Bộ Tư Pháp
Tài liệu đính kèm THÔNG TƯ 012022-TT-BTP.pdf
 Cơ quan chủ quản: UBND Xã Hải Phúc
     Địa chỉ: Xã Hải Phúc - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam  Định
     Điện thoại: (022)83.879.708   * Email: xahaiphuc.hhu@namdinh.gov.vn
     Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang