image banner
Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách xã Hải Phúc năm 2020
Số ký hiệu văn bản 11/NQ-HĐND
Ngày ban hành 22/07/2021
Ngày hiệu lực 22/07/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách xã Hải Phúc năm 2020
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Lã Văn Tiên
Tài liệu đính kèm nq-11_20210804_0001.pdf
 Cơ quan chủ quản: UBND Xã Hải Phúc
     Địa chỉ: Xã Hải Phúc - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam  Định
     Điện thoại: (022)83.879.708   * Email: xahaiphuc.hhu@namdinh.gov.vn
     Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang