image banner
Nghị quyết phê chuẩn chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2021 và năm 2022 của HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 09/NQ-HĐND
Ngày ban hành 22/07/2021
Ngày hiệu lực 22/07/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết phê chuẩn chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2021 và năm 2022 của HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Lã Văn Tiên
Tài liệu đính kèm nq-09_20210804_0001.pdf
 Cơ quan chủ quản: UBND Xã Hải Phúc
     Địa chỉ: Xã Hải Phúc - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam  Định
     Điện thoại: (022)83.879.708   * Email: xahaiphuc.hhu@namdinh.gov.vn
     Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang