image banner
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Hải Phúc quý II, 6 tháng đầu năm 2020
Số ký hiệu văn bản /BC-UBND
Ngày ban hành 08/07/2020
Ngày hiệu lực 08/07/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Hải Phúc quý II, 6 tháng đầu năm 2020
Hình thức văn bản Báo cáo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bao-cao-thuyet-minh-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-quy-ii-nam-2020.pdf
 Cơ quan chủ quản: UBND Xã Hải Phúc
     Địa chỉ: Xã Hải Phúc - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam  Định
     Điện thoại: (022)83.879.708   * Email: xahaiphuc.hhu@namdinh.gov.vn
     Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang