image banner
Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập xã Hải Phúc giai đoạn 2021 - 2030
Số ký hiệu văn bản 102/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/10/2023
Ngày hiệu lực 17/10/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập xã Hải Phúc giai đoạn 2021 - 2030
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực UBND
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tạo
Tài liệu đính kèm QUYET-DINH-KIEN-TOAN-BCD-XAY-DUNG-XA-HOI-HOC-TAP.pdf
 Cơ quan chủ quản: UBND Xã Hải Phúc
     Địa chỉ: Xã Hải Phúc - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam  Định
     Điện thoại: (022)83.879.708   * Email: xahaiphuc.hhu@namdinh.gov.vn
     Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang