image banner
Thông báo công khai số liệu, thực hiện dự toán thu, chi ngân sách xã Hải Phúc quý II, 6 tháng đầu năm 2023
Số ký hiệu văn bản 12/TB-UBND
Ngày ban hành 13/07/2023
Ngày hiệu lực 13/07/2023
Trích yếu nội dung Thông báo công khai số liệu, thực hiện dự toán thu, chi ngân sách xã Hải Phúc quý II, 6 tháng đầu năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tạo
Tài liệu đính kèm Cong-khai-thuc-hien-du-toan-quy-2-6-thang-dau-nam-2023-xa-Hai-Phuc.pdf
 Cơ quan chủ quản: UBND Xã Hải Phúc
     Địa chỉ: Xã Hải Phúc - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam  Định
     Điện thoại: (022)83.879.708   * Email: xahaiphuc.hhu@namdinh.gov.vn
     Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang