image banner
Thông báo dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ 8 HĐND xã Hải Phúc khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 01/TB-HĐND
Ngày ban hành 25/05/2023
Ngày hiệu lực 25/05/2023
Trích yếu nội dung Thông báo dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ 8 HĐND xã Hải Phúc khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Lã Văn Tiên
Tài liệu đính kèm TB-NOI-DUNG-KY-HOP-THU-8-HDND-XA.pdf
 Cơ quan chủ quản: UBND Xã Hải Phúc
     Địa chỉ: Xã Hải Phúc - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam  Định
     Điện thoại: (022)83.879.708   * Email: xahaiphuc.hhu@namdinh.gov.vn
     Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang