image banner
Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước xã Hải Phúc năm 2023
Số ký hiệu văn bản 05/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/01/2023
Ngày hiệu lực 10/01/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước xã Hải Phúc năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tạo
Tài liệu đính kèm COng-khai-du-toan-xa-Hai-Phuc-nam-2023_0001.pdf
Cong-khai-du-toan-xa-Hai-Phuc-nam-2023-trinh-HDND_0001.pdf
 Cơ quan chủ quản: UBND Xã Hải Phúc
     Địa chỉ: Xã Hải Phúc - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam  Định
     Điện thoại: (022)83.879.708   * Email: xahaiphuc.hhu@namdinh.gov.vn
     Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang