image banner
Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Hải Phúc, quý II 6 tháng đầu năm 2022
Số ký hiệu văn bản BC-UBND
Ngày ban hành 14/07/2022
Ngày hiệu lực 14/07/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Hải Phúc, quý II 6 tháng đầu năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tạo
Tài liệu đính kèm 6T đầu năm 2022 xã Hải Phúc.pdf
6T đầu năm 2022 xã Hải Phúc.pdf
 Cơ quan chủ quản: UBND Xã Hải Phúc
     Địa chỉ: Xã Hải Phúc - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam  Định
     Điện thoại: (022)83.879.708   * Email: xahaiphuc.hhu@namdinh.gov.vn
     Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang